Lietošanas noteikumi

Portāla “eBus” lietošanas un komentēšanas noteikumi.

Interneta portāls “eBus” ir neatkarīgs transporta entuziastu un žurnālistu resurss, ar mērķi informēt sabiedrību par aktualitātēm pasažieru pārvadājumu jomā Latvijā un pasaulē. Portāla saturu veido oriģināli redakcijas autoru teksta un foto materiāli, kā arī atvasināti raksti un apkopota informācija no citiem ar autotransportu saistītiem avotiem. Ieskaitot, bet neierobežojoties, ar ekskluzīvu informāciju un audio-vizulāiem materiāliem.

Portālā publicētie teksta materiāli, vizuālā un audio informācija jebkurai fiziskai un juridiskai personai ir pieejami bez maksas un bez reģistrācijas. Reklāmdevēju piedāvātie pakalpojumi, attēloti attiecīgās portāla sadaļās, var tikt sniegti par samaksu vai tikai reģistrējoties/piesakoties pakalpojuma saņemšanai.

Šī sadaļa ir vienošanās starp Jums un portālu ebus.lv par portāla lietošanu. Turpinot uzturēties resursā pēc šīs sadaļas izlasīšanas, Jūs automātiski piekrītat ievērot lietošanas noteikumus.

Portālā nav ierastas reģistrācijas vai lietotāja profila ar paroli un datiem. Pievienot komentārus un piedalīties diskusijās ir iespējams tikai un vienīgi autorizējoties ar sociālo tīklu Facebook; Twitter vai Vkontakte profilu.

Šāda pieeja ir izvēlēta, lai interneta vietni padarītu lietotājiem draudzīgu, novēršot iespējamos morāles, ētikas un pieklājības normu pārkāpumus, vardarbības, naida vai diskriminācijas pēc jebkāda principa veicināšanu, kā arī personas cieņu un godu aizskarošas informācijas publicēšanu diskusijās.

Nav atļauta arī jebkāda veida reklāma diskusijās, kura nav saskaņota ar portāla redakciju. Šāda informācija bez brīdinājuma tiks izdzēsta. Lietotājs, kurš to publicējis, tiks atslēgts no sistēmas par noteikumu neievērošanu bez iespējas autorizēties atkārtoti.

Redakcija patur tiesības slēgt lasītājam pieeju komentāriem jebkurā brīdī un ziņot par pārkāpumiem tiesībsargājošām iestādēm.
Ja autorizējies lietotājs neveic aktivitātes diskusijās vairāk kā 90 dienas kopš autorizēšanās, autorizācija tiek pārtraukta, iepriekš par to neizsūtot paziņojumu. Tādā gadījumā, ja lietotājs vēlēsies piedalīties diskusijās atkārtoti, būs nepieciešams autorizēties vēlreiz.
Šis neattiecas uz lietotājiem, kuriem diskusijas ir liegtas par noteikumu neievērošanu.

Tā kā portālā nav ierastu profilu ar reģistrācijas datiem, ikviens autorizējies lietotājs var jebkurā brīdī pieprasīt dzēst visus viņa datus, nepaskaidrojot iemeslu. Nepieciešams tikai uzrakstīt mums ziņu, izmantojot soctīklu, ar kuru tika veikta autorizācija. Redakcija dzēsīs datus vienas darba dienas laikā.
Šis neattiecas uz lietotājiem, kuriem diskusijas ir liegtas par noteikumu neievērošanu.

Lietotāju profili, kuriem diskusijas ir liegtas par noteikumu neievērošanu, paliek sistēmā uz visu portāla darbības laiku. Lai nepieļautu atkārtotus noteikumu neievērošanas gadījumus, administrācijas lēmumu apelēt nav iespējams.

Lietotājs piekrīt, ka redakcijai ir tiesības rediģēt, mainīt, pārstrādāt un publicēt lietotāja iesniegtu informāciju bez īpašas atļaujas saņemšanas no lietotāja. Redakcija patur arī tiesības mainīt portāla sadaļas, to saturu un jebkādu informāciju resursā jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas ir spēkā ar to brīdi, kad Jūs nākamo reizi pieslēdzaties portālam.

Portālā ir atrodamas saites uz citu organizāciju mājas lapām, bet “eBus” redakcija neatbild par šo interneta lapu pieejamību un tajās atrodamo informāciju.

Šis portāls, tā saturs un jebkuri pakalpojumi ir nodrošināti tikai uz “kā ir” un “kā pieejams” principa. Portāls, kāds no tā redakcijas vai partneriem nav atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kuri var rasties lietotājam, ieskaitot, bet neierobežojoties ar autorizācijas, izmantošanas vai nespējas izmantot šo portālu dēļ; tīkla kavējumu, kļūdu vai traucējumu rezultātā; šī portāla darbības vai piedāvāto pakalpojumu un informācijas dēļ.

Iepazīties ar sludinājumu pievienošanas noteikumiem varat speciālā lapā – Komercijas noteikumi

Noteikumi pārbaudīti un aktualizēti: 15.02.2019.

Pareizrakstības kļūda? Iezīmējiet to un nospiediet Ctrl+Enter.