solarisriga
Transporta lietas

“Rīgas satiksme” pārsūdzēs Konkurences padomes lēmumu

“Rīgas satiksme” 2019. gada 18. aprīlī saņēma Konkurences padomes 2019. gada 12. aprīļa lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu lietā “Par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “RS Baltic”, SIA “Alchimica-Latvia”, SIA “MJ Partneri”, SIA “Vialeks”, SIA “HRM”, SIA “Sava arhitektūra” un RPSIA “Rīgas Satiksme” darbībās”. “Rīgas satiksme” nepiekrīt Lēmumā konstatētajam pārkāpumam un to pārsūdzēs.

Konkurences padome ar minēto Lēmumu ir konstatējusi “Rīgas satiksmes” vainu aizliegtā vienošanā attiecībā uz divām cenu aptaujām, kuru organizētāja tā bija. “Rīgas satiksme” uzskata, ka Konkurences padome nepareizi un pretēji Eiropas Savienības tiesu praksei ir interpretējusi tiesību normas. Konkurences padome pārkāpumu saskata faktā, ka viens no “Rīgas satiksmes” šobrīd jau bijušajiem darbiniekiem prettiesiski, savtīgos nolūkos, apzināti slēptā veidā sniedza atbalstu cenu aptauju dalībniekiem. Šāda “Rīgas satiksmes” darbinieka un vairāku cenu aptaujas pretendentu rīcība šobrīd tiek vērtēta kriminālprocesa ietvaros. Tomēr Konkurences padome nevērtēja “Rīgas satiksmes” kā tirgus dalībnieka spēju novērst konkrēto noziegumu, kas vienlaikus varētu būt radījis sekas konkurencei, kaut arī šāds izvērtējums ir obligāts priekšnoteikums, lai konstatētu tirgus dalībnieka vainu. Līdz ar to “Rīgas satiksmes” ieskatā Konkurences padome ir pieņēmusi nepamatotu lēmumu, kas balstīts kļūdainā konkurences tiesību normu interpretācijā.

Papildus norādām, ka Konkurences padome, pieņemot Lēmumu, ir pieļāvusi virkni būtisku procesuālo pārkāpumu, kas noveduši pie neobjektīvas lietas izmeklēšanas un prettiesiska Lēmuma pieņemšanas. To apliecina kaut vai tikai Lēmuma pieņemšanas hronoloģija. Proti, lieta pret “Rīgas satiksmi” tika ierosināta 2019. gada 12. martā, bet jau 2019. gada 14. martā “Rīgas satiksme” saņēma Konkurences padomes paziņojumu, ka lietā ir konstatēti visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie fakti un tie liecina par “Rīgas satiksmes” vainu. “Rīgas satiksmei” tika noteikts 20 dienu termiņš, lai iepazītos ar apjomīgās lietas materiāliem un sniegtu viedokli par paziņojumā konstatēto. Lai arī “Rīgas satiksme” lūdza termiņa pagarinājumu viedokļa sniegšanai, tai pretēji vispārpieņemtai Konkurences padomes praksei tika atteikts. Tādējādi tika ierobežotas “Rīgas satiksmes” iespējas iesniegt pierādījumus lietā. Savukārt 2019. gada 12. aprīlī – mēnesi pēc lietas ierosināšanas – Konkurences padome pieņēma Lēmumu. Tas kopumā liek apšaubīt, vai lieta tika izmeklēta objektīvi un vispusīgi.

Avots: RS preses dienests

Pareizrakstības kļūda? Iezīmējiet to un nospiediet Ctrl+Enter.

Atbildēt